Paghahanap ng trabaho

Kung ikaw ay naghahanap upang umunlad ang iyong karera, makakuha ng pagsasanay, nahaharap sa redundancy o naghahanap ng trabaho,
matutulungan ka naming:

 

  • Isaalang-alang ang iyong mga pagpipilian at galugarin ang mga bagong karera

  • Galugarin ang muling pagsasanay at mga oportunidad sa trabaho sa hinaharap

  • Kilalanin ang iyong mga lakas at kakayahan

  • Itatag ang iyong mga layunin at planuhin kung paano makamit ang mga ito

  • Maghanap at mag-aplay para sa mga trabaho

  • Palakihin ang iyong pagiging epektibo sa mga panayam

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming pahina ng contact sa amin .

Yeovil Library.jfif

Mga Hub ng Oportunidad​

Nag-aalok ang Opportunities Hubs ng libreng suporta sa trabaho kabilang ang LIBRENG access sa IT, paghahanap ng trabaho at mga aplikasyon at signposting sa ibang mga organisasyon na maaaring sumuporta sa iyo. Para sa higit pang impormasyon sa mga serbisyo, lokasyon at oras ng pagbubukas, bisitahin ang pahina ng Opportunities Hubs .

Talking On Walkie-Talkie

Serbisyo sa Pambansang Karera

Ang National Careers Service ay nagbibigay ng impormasyon, payo at gabay upang matulungan kang gumawa ng mga desisyon sa pag-aaral, pagsasanay at trabaho. Sa kanilang website maaari mong tuklasin ang mga karera, kumpletuhin ang isang pagtatasa upang malaman ang tungkol sa iyong mga kasanayan, maghanap ng kurso at makakuha ng payo tungkol sa iyong karera. May access sa isang online Skills Toolkit kung saan maaari kang matuto ng mga kasanayan sa digital at numeracy sa sarili mong bilis.

Paghahanap ng trabaho 

Jobcentre Plus

Paghahanap ng trabaho

Gov.uk

Paghahanap ng trabaho

Sa totoo lang

Paghahanap ng trabaho

Kabuuang Trabaho

Paghahanap ng trabaho

Somerset na mga trabaho

Kawanihan ng Pagpapayo ng Mamamayan

Ang Citizen Advice Bureau ay isang independiyenteng kawanggawa na nagbibigay ng libre, kumpidensyal at walang kinikilingan na payo para sa mga taong nakatira at nagtatrabaho sa buong distrito. Para sa suporta sa Mga Benepisyo, Kalabisan, Mga Usapin sa Pabahay at Pera mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na kawanihan.

Matutulungan ka namin sa pamamagitan ng telepono, email, post o panayam sa video. Tumawag sa 0344 488 9623 para makipag-usap sa amin o makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng Citizens Advice Yeovil website .